GDPR

Stimate client,

Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică prevederile Regulamentului  European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (GDPR).

CaliVelcu.ro se conformează acestor prevederi, garantând gestionarea în deplină legalitate a datelor cu caracter personal ale clienţilor săi.

În conformitate cu acordul dat de membrii Reţelei CaliVita International, Calivitavelcu.ro prelucrează doar acele date care sunt necesare pentru:

  • buna derulare a relaţiilor contractuale rezultate din contractul de colaborare cu membrii Reţelei CaliVita (cum ar fi, dar fără a se limita la, calculul bonusurilor şi discounturilor membrilor, comunicările de marketing şi reţea în interiorul Reţelei, informarea membrilor privind reţelele dezvoltate de aceştia şi performanţele reţelelor proprii etc.)
  • întocmirea  facturii / documentelor de vânzare (nume şi prenume, CNP şi / sau adresa),
  • pentru expedierea produselor (adresă şi date de contact – telefon, email).
  • pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative către autorităţi

Aceste informaţii pot fi comunicate persoanelor care se ocupă de facturare, coletare pentru pregătirea expediţiilor şi  firmei de curierat pentru transportul produselor la adresa indicată de dumneavoastră. În conformitate cu structura reţelei din care faceţi parte şi cu aprobarea acordată de dumneavoastră la înscrierea în Reţeaua MLM CaliVita International, informaţii despre dumneavoastră pot fi vizibile de către structura superioară a reţelei din care faceţi parte.

În  anumite situaţii, cum ar fi în cazul în care aveţi bonusuri de încasat sau în eventualitatea unor retururi, vi se pot cere informaţii suplimentare (de exemplu, un cont bancar in vederea plăţii bonusurilor sau restituirii unor sume).

Datele sunt păstrate cel puţin până la primul termen scadent in vederea transmiterii  declaraţiilor către autoritaţile fiscale şi cel mult până la retragerea acordului dumneavoastră privind stocarea, dacă legislaţia în vigoare nu prevede altfel.

GDPR vă conferă o serie de drepturi: dreptul de acces la datele personale stocate, dreptul de rectificare a datelor (de exemplu, când sunt incomplete sau incorecte), dreptul de ştergere a datelor, dreptul la restricţionarea datelor, dreptul de a obiecta.

Vă puteţi exercita oricare dintre aceste drepturi trimiţând o solicitare la adresa calivitatm@yahoo.com sau telefonic la 0741101409. De asemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Comanda Acum!